Telefon
WhatsApp
İnstagram

Sık Sorulan Sorular

image
Güncel Sorular

Sorularınıza aşağıdan cevap bulabilirsiniz.!

 • PCR ve Antikor Testi hangi durumlarda yapılır? Test nasıl uygulanır?

  Covid-19 hastalığının etkeni olan SARS-CoV2 virusunun saptanması için yapılan bir testtir. Polimeraz zincir reaksiyon (PCR) yöntemiyle yapılmaktadır. Covid-19 hastalığı lehine sayılabilecek yakınmaları (ateş, öksürük, yaygın vücut ağrısı, nefes darlığı, koku alma bozukluğu v.b) olan hastalardan boğaz ve nazofarenksten alınan sürüntü örnekleri alınır ve PCR laboratuarında çalışılır. Hastalığın tanısını koymak için kullanılır. Nadiren de yoğun teması olan kişilerden (örneğin ev halkında Covid-19 saptanmış) Covid-19 lehine olan şikayetleri olmasa da test yapılır.

 • Covid PCR ve Antikor testi nedir? Kimlere yapılır?

  İnsan vücudunun Covid-19 etkeninin kimi antijenlerine karşı oluşturduğu antikorları da laboratuarda saptamak mümkündür. Antikor testi bu antikorları hasta kanında saptayan testlerdir. Farklı amaçlar için kullanılmaktadır.  Bazen hastanın klinik ve laboratuar bulgularının Covid-19 ile uyumlu olduğu halde farklı nedenlere bağlı olarak PCR testi negatif saptanabilir. O durumda hastanın kan örneğinde IgM ve IgG yapısındaki antikor testleri tanıya yardımcı olabilir.  Başka bir kullanım amacı ise daha önce Covid-19 hastalığı geçirmiş olan hastalarda, vücudun oluşturduğu antikorların saptanması için kullanılmaktadır. Ancak bu antikorların kişiyi ne kadar süre ile hastalığı karşı koruduğu bilinmemektedir. Bu nedenle daha önce hastalığı geçirmiş kişilerde antikor testi pozitif saptansa dahi temel koruyucu (maske, mesafe ve hijyen) yöntemlerden vazgeçmemesinin altı çizilmeldir.  Kimi zaman Covid -19 hastalığı lehine bazı bulguları olan insanlar kısmen zahmetli olan PCR testini yapmak istemeseler, antikor testinin yapılması tanı için yardımcı olabilir.

 • PCR ve Antikor testi nasıl değerlendirilir?

  SARS-CoV2 virusuna karşı vücudun oluşturduğu antikorlar IgM ve IgG yapısındadır. IgM antikorları her ne kadar hastalığın erken döneminde yükselse de kimi zaman uzun süre pozitif kalabilir. Bu nedenle bu antikorların yukarıda bahsettiğimiz durumlar dışında kullanılması ve yorumlanması yanlış anlamalara neden olabilir. Bu testlerin değerlendirilmesi, hastanın klinik durumuyla birlikte hastayı izleyen hekim tarafından yapılması daha yararlı olacaktır.

 • PCR ve antikor testi birlikte yapılabilir mi?

  Birlikte yapılmasında bir sakınca yoktur. Ancak bir nedenle hastanın hekimi her iki testi yapmak isterse yapılır. PCR testi boğaz ve nazofarenks sürüntü örneğinde, antikor testi kanda bakıldığından birlikte yapılabilir.

 • PCR ve antikor test sonuçları ne kadar zamanda sonuçlanır?

  Test yapıldıktan sonra 6 ile 24 saat aralığında sonuç tarafınıza bildirilir.

Sitemap.xml